“Γιατί πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι προϊόν σοβαρού σχεδιασμού, αφού η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να δώσει το σωστό προσανατολισμό. Γιατί πιστεύουμε ότι προϋπόθεση μιας δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας, είναι η δίκαιη ανακατανομή. Το προϊόν της ανάπτυξης, ο νέος πλούτος που εμείς διαμορφώνουμε και αναπτύσσουμε, η νέα γνώση, οι νέες ευκαιρίες, πρέπει να κατανέμονται με δίκαιο τρόπο. Γιατί η ρήση «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» είναι επίκαιρη σήμερα στον πλανήτη μας, όσο ποτέ άλλοτε”.

"ΔΙΑΒΑΤΗ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ..."

10 Οκτωβρίου 2010

Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις

Γράφει η Κοραλία.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας εξαντλώντας το έσχατο χρονικό σημείο, μέσω του μνημονίου. Τα μέτρα τότε ήταν αναγκαστικά πυροσβεστικά.

Κυρίως αφορούσαν:
-Μείωση αποδοχών, συντάξεων (δαπάνες κεντρικής κυβέρνησης)

-Αυξηση έμμεσων φόρων, έκτακτες εισφορές σε επιχειρήσεις και μεγάλα εισοδήματα(έσοδα)
Τα ανωτέρω μέτρα συνετέλεσαν στην αύξηση του πληθωρισμού και στην οικονομική ύφεση με συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης.
Σε περιόδους ύφεσης συρρικνώνεται η αγορά και η κατανάλωση, δηλαδή τα περιθώρια ανάπτυξης. Αποτέλεσμα είναι να μειώνεται η βάση από την οποία μέσω φόρων μπορούν να εισπραχθούν έσοδα για το κράτος.
Ακόμα και η παραοικονομία συρρικνώνεται, επομένως και τα περιθώρια αύξησης των εσόδων μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής. Δεν αποκλείεται δε, τομείς-δραστηριότητες της οικονομίας να μετακινηθούν από τα πλαίσια της νόμιμης οικονομίας στην παραοικονομία ή επιχειρήσεις απλά να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω πτώχευσης.
Η κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα και εγκληματικά στην εξυγίανση, εξορθολογισμό, αναδιάρθρωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είναι οι ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, νοσοκομεία... που θα αυξήσουν το έλλειμμα κατά απαίτηση ορθή της eurostat όταν υπολογισθούν τα ελλείμματά τους, αφού το κράτος θα κληθεί να καλύψει τα ελλείμματά τους, τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές ή την αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους ανάγκες.
Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα (ευθύνεται για τους 12 μήνες καθυστέρησης στη διάρκεια των οποίων αυξήθηκαν περαιτέρω τα ελλείματα των οργανισμών), διασώζοντας έστω τις θέσεις εργασίας μέσω μετατάξεων.
Επειδή τα περιθώρια διατήρησης των εσόδων μέσω φόρων μειώνονται, λόγω συρρίκνωσης της οικονομίας, όσο η κυβέρνηση καθυστερεί, θα εξαναγκασθεί σε επώδυνα μέτρα όπως τις απολύσεις στον ευρύτερο ή ακόμα και στενό δημόσιο τομέα, σε συντάξεις εξαθλίωσης, σε χαμηλότερες αμοιβές στο δημόσιο, σε μείωση των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις ...δηλαδή σε μέτρα που οδηγούν σε εξαθλίωση και σε σπιράλ ύφεσης και υπανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια: