“Γιατί πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι προϊόν σοβαρού σχεδιασμού, αφού η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να δώσει το σωστό προσανατολισμό. Γιατί πιστεύουμε ότι προϋπόθεση μιας δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας, είναι η δίκαιη ανακατανομή. Το προϊόν της ανάπτυξης, ο νέος πλούτος που εμείς διαμορφώνουμε και αναπτύσσουμε, η νέα γνώση, οι νέες ευκαιρίες, πρέπει να κατανέμονται με δίκαιο τρόπο. Γιατί η ρήση «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» είναι επίκαιρη σήμερα στον πλανήτη μας, όσο ποτέ άλλοτε”.

"ΔΙΑΒΑΤΗ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ..."

17 Νοεμβρίου 2012

In memoriam

του Μάνου Στεφάνου.
Σε μιά ακόμα επέτειο της 17 Νοέμβρη, οι απόντες θα κραυγάζουν για τους αδικαίωτους αγώνες των Ελλήνων. ΟΙ συμμέτοχοι θα σιωπήσουν. Όχι από σεμνότητα και ταπεινοφροσύνη, αλλά από βαθειά συναίσθηση του σύγχρονου εθνικού δράματος.
http://www.neasimfonia.gr/memoriam-0

8 Νοεμβρίου 2012

Η σημερινή Ελλάδα αποτελεί περίπτωση φθίνοντος έθνους

Ένα προφητικό κείμενο του στοχαστή Παναγιώτη Κονδύλη

για τις αιτίες της ελληνικής παρακμής και για όσα συμβαίνουν

στις μέρες μας (γραμμένο το 1992!)

Η σημερινή Ελλάδα αποτελεί ακριβώς περίπτωση φθίνοντος έθνους, το
 οποίο εκλαμβάνει τις έμμονες μυθολογικές του ιδέες για τον εαυτό του ως
 ρεαλιστική αυτεπίγνωση. Δ εν είναι διόλου περίεργο ότι η ψυχολογική αυτή
 κατάσταση συχνότατα παρουσιάζει συμπτώματα παθολογικού αυτισμού γιατί
 το απαραίτητο υπόβαθρο και πλαίσιο της υγιούς αυτεπίγνωσης είναι η γνώση
 του ευρύτερου περιβάλλοντος κόσμου, μέσα στον οποίο καλείται να δράσει
 ένα ατομικό ή συλλογικό υποκείμενο, αποτιμώντας κατά το δυνατόν νηφάλια
 τις δυνατότητες του και υποκαθιστώντας τη νοσηρά εγωκεντρική αρχή της
 ηδονής με τη φυσιολογικά εγωκεντρική αρχή της πραγματικότητας.

http://www.neasimfonia.gr/node/924