“Γιατί πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι προϊόν σοβαρού σχεδιασμού, αφού η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να δώσει το σωστό προσανατολισμό. Γιατί πιστεύουμε ότι προϋπόθεση μιας δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας, είναι η δίκαιη ανακατανομή. Το προϊόν της ανάπτυξης, ο νέος πλούτος που εμείς διαμορφώνουμε και αναπτύσσουμε, η νέα γνώση, οι νέες ευκαιρίες, πρέπει να κατανέμονται με δίκαιο τρόπο. Γιατί η ρήση «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» είναι επίκαιρη σήμερα στον πλανήτη μας, όσο ποτέ άλλοτε”.

"ΔΙΑΒΑΤΗ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ..."

8 Νοεμβρίου 2012

Η σημερινή Ελλάδα αποτελεί περίπτωση φθίνοντος έθνους

Ένα προφητικό κείμενο του στοχαστή Παναγιώτη Κονδύλη

για τις αιτίες της ελληνικής παρακμής και για όσα συμβαίνουν

στις μέρες μας (γραμμένο το 1992!)

Η σημερινή Ελλάδα αποτελεί ακριβώς περίπτωση φθίνοντος έθνους, το
 οποίο εκλαμβάνει τις έμμονες μυθολογικές του ιδέες για τον εαυτό του ως
 ρεαλιστική αυτεπίγνωση. Δ εν είναι διόλου περίεργο ότι η ψυχολογική αυτή
 κατάσταση συχνότατα παρουσιάζει συμπτώματα παθολογικού αυτισμού γιατί
 το απαραίτητο υπόβαθρο και πλαίσιο της υγιούς αυτεπίγνωσης είναι η γνώση
 του ευρύτερου περιβάλλοντος κόσμου, μέσα στον οποίο καλείται να δράσει
 ένα ατομικό ή συλλογικό υποκείμενο, αποτιμώντας κατά το δυνατόν νηφάλια
 τις δυνατότητες του και υποκαθιστώντας τη νοσηρά εγωκεντρική αρχή της
 ηδονής με τη φυσιολογικά εγωκεντρική αρχή της πραγματικότητας.

http://www.neasimfonia.gr/node/924

Δεν υπάρχουν σχόλια: